تعریف سیاست های پولی و مالی در اقتصاد

گفتمان اقتصادی

تعریف سیاست های پولی و مالی در اقتصاد

زمان مطالعه مقاله : ۵ دقیقه‌

سر فصل ها:

تعریف سیاست های مالی

تعریف سیاست های پولی

تقیسم سیاست های مالی

تقسیم سیاست های پولی

سلام دوستان عزیز در گفتمان اقتصادی امروز قصد دارم در مورد سیاست های پولی و مالی باهاتون بحث کنیم. برای اطلاعت بیشتر به سری مقاله های قبلی رجوع شود .

عنوان مقاله های کار شده :

آشنایی با مفاهیم پایه و اولیه ی اقتصادیت

شاخص کلان اقتصادی ( تولید ناخالص ملی)

شاخص کلان اقتصادی (تولید ناخالص داخلی)

بررسی ساختار بازار عرضه و تقاضا

 

سیاست‌های اقتصاد کلان به دو گروه مختلف تقسیم می شوند:

  • غیرمستقیم که به طور عمده شامل سیاست مالی و پولی می شود
  • سیاست‌های مستقیم که به طور عمده شامل سیاست‌های بازرگانی و درآمدی می شود

مقدمه:

به زبانی ساده تر سیاست‌های مالی و پولی از مهمترین اشکال دخالت دولت درسیر اقتصاد کلان به شمار می‌روند. زمانی که دولت وضعیت موجود اقتصاد را مطلوب نداند و برای رسیدن به وضعیت مطلوب، بهبود وضعیت موجود و یا هدف تعیین شده راه معینی را درپیش می‌گیرد.

سیاست مالی براساس نظریه‌های اقتصاددان انگلیسی جان مینارد کینز است. همچنین به عنوان اقتصاد کینزی شناخته می‌شود. این نظریه اساسا بیان می‌کند که دولت‌ها می‌توانند سطح بهره‌وری اقتصاد کلان را با افزایش یا کاهش سطح مالیات و هزینه‌های عمومی تحت‌تاثیر قرار دهند.

این تاثیر، به نوبه خود، تورم را محدود می‌کند. (‏به طور کلی هنگامی که بین ۲ % و ۳ % باشد، سالم در نظر گرفته می‌شود.)‏  اشتغال را افزایش می‌دهد و ارزش پول سالم را حفظ می‌کند. سیاست مالی نقش بسیار مهمی در مدیریت اقتصاد یک کشور ایفا می‌کند.

به عنوان مثال، در سال ۲۰۱۲ بسیاری نگران بودند که بحران مالی، افزایش همزمان نرخ مالیات و کاهش هزینه‌های دولت که قرار است در ژانویه ۲۰۱۳ رخ دهد. اقتصاد آمریکا را به حالت اول بازگرداند. رکود اقتصادی کنگره آمریکا از این کار خودداری می‌کند. با تصویب قانون آزادسازی مالیات‌دهنده آمریکا در سال ۲۰۱۲ در تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۱۳ این مشکل حل شد.

تعریف سیاست های مالی  :

سیاست های مالی

در واقع سیاست مالی به سیاستی می‌گویند که ازطریق ابزار‌هایی نظیر تغییر درهزینه‌های دولتی و مالیات سعی می کند به اهداف معین اقتصادی نایل شود.

در اقتصاد و علوم سیاسی؛ سیاست مالی از مجموعه درآمد دولت (مالیات) و مخارج (هزینه) برای تاثیر گذاری در اقتصاد استفاده می کند. دو ابزار اصلی سیاست مالی مالیات و مخارج دولت است .

سیاست مالی اشاره به استفاده از بودجه دولت برای تاثیر گذاری درفعالیت های اقتصادی دارد.

به قراری که تعریف شد. سیاست مالی شامل اقداماتی نظیر تغییر درهزینه های جاری و عمرانی دولت ، تغییر در مالیات مستقیم ، تغییر در مالیات غیرمستقیم ، تغییر در پرداختهای انتقالی و کمکهای بلاعوض میباشد .

مهمترین تقسیمات سیاست مالی:

  • الف) سیاست مالی انبساطی :  درشرایط عدم اشتغال کامل و بویژه درشرایط کسادی بازار و اقتصاد انتخاب می شود. و عبارت از افزایش مخارج دولت و کاهش مالیات‌ها به منظور بسط فعالیت اقتصادی و رفع شکاف انقباضی است.

 

  • ب) سیاست مالی انقباضی : درشرایط پراشتغالی و تورم ناشی از بهره برداری اضافی ازمنابع تولید انتخاب می شود. و سیاست مناسبی جهت کاهش فشار تقاضا و تورم و یا رفع شکاف تورمی ازطریق افزایش مالیات‌ها و کاهش مخارج دولتی به شمار می‌رود.

تعریف سیاست های پولی:

سیاستی که می‌خواهد ازطریق تغییر و کنترل درحجم پول و تغییر درسطح و ساختار نرخ بهره. و یا سایر شرایط اعطای اعتبار و تسهیلات مالی به اهداف معین اقتصادی نایل شود، سیاست پولی گویند.

درحالی که سیاست پولی به طور عمده شامل اقداماتی نظیر تغییر درنرخ ذخیره قانونی ، تغییردر پایه پولی و حجم پول ، تغییر درشرایط اعطای تسهیلات مالی بانکها به بخش خصوصی وتغییر درشرایط اعطای تسهیلات مالی بانک مرکزی به بانکها می باشد . که برای تغییر حجم پول میتوان از ابزارهائی برای کنترل عرضه پول استفاده کرد.

مهم ترین تقسیمات سیاست های پولی:

  • الف) انبساطی: سیاست پولی انبساطی به منظور مقابله با رکود و دستیابی به اشتغال کامل اتخاذ میشود. به طور مثال بانک مرکزی ازطریق خرید اوراق قرضه از اشخاص یا دولت باعث افزایش پایه پولی و افزایش بیشتر حجم پول میشود. افزایش حجم پول باعث کاهش نرخ بهره و افزایش تقاضای کل شده، درشرایط ظرفیت خالی در اقتصاد وسیله‌ای برای نیل به اشتغال کامل است.

 

  • ب) انقباضی: سیاست پولی انقباضی به منظور مقابله با تورم و فشار قیمت‌ها اتخاذ میشود. به طور مثال بانک مرکزی ازطریق فروش اوراق قرضه به اشخاص یا بالا بردن نرخ ذخیره قانونی حجم پول را کاهش می‌دهد. کاهش حجم پول ازطریق کاهش تقاضای معاملاتی، درآمد ملی و اشتغال را کاهش داده جلوی فشار‌های تورمی را سد می کند.

ادامه دارد….

برگرفته از سایت های :

Iribnews.ir

Investopedia.com

isiarticles.com

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سه × یک =