آموزش ایجاد جدول در PHP

آموزش PHP

data-table-inline-editing-edit-delete-using-jquery-ajax-php-mysql

سلام  خدمت همراهان عزیز با آموزش زبان برنامه نویسی (PHP) همراه شما هستیم. برای اطلاعات بیشتر به مقاله ی هفته ی قبل مراجعه فرمایید .

عناوین مورد بررسی :
  1. ایجاد جدول
  2. مشاهده اسامی جدول های پایگاه داده
  3. کسب اطلاعاتی راجع به جدول ها

table in PHP

عنوان آموزش امروز:

آموزش ایجاد جدول در PHP

ایجاد جدول:

قبل از پرداختن به چگونگی ایجاد جدول ها در MySQL خوب است نگاهی به خواص جدول داشته باشیم همان طور که گفته شد ، هر سرور MySQL پوشه ای به نام data دارد که در آن برای هر پایگاه داده پوشه ی دیگری به نام همان پایگاه داده ایجاد می کند.

سرور MySQL با استفاده از پوشه ی پایگاه داده جدول های موجود در آن پایگاه داده را مدیریت می کند . جدول های دارای دو ساختار منطقی و فیزیکی هستند.

از نظر منطقی هر جدول در پایگاه داده شامل سطر ها (رکوردها) و ستون ها (فیلدها) است جدول می تواند خالی باشد (فاقد هر گونه اطلاعات باشد) ولی حداقل یک ستون باید داشته باشد.

از نظر فیزیکی ، هر جدول به صورت یک یا چند فایل روی دیسک ذخیره می شود . این فایل ها در پوشه ی مربوط به پایگاه داده وجود دارند. هر جدول دارای یک فایل فرمت است که توسط سرور MySQL  ایجاد می شود و حاوی “تعریف” یا ساختار جدول است . فایل فرمت همنام با جدول است که پسوند آن frm می باشد .

به عنوان مثال اگر در پایگاه داده ی publisher جدولی به نام books  داشته باشید فایلی به نام books.frm  در پوشه publisher ایجاد می شود.

تعداد جدول هایی که می توان در هر پایگاه داده ذخیره کرد، به عوامل زیر بستگی دارد:

1) اگر سیستم عامل یا سیستم فایل ، در تعداد فایل های موجود در یک پوشه محدودیت ایجاد کند MySQL باید از آن محدودیت پیروی نماید.

2) کارایی سیستم عامل در اداره کردن تعداد زیادی از فایل ها و پوشه ها ، می تواند در تعداد جدول های پایگاه داده موثر باشد . اگر با افزایش تعداد فایل های موجود در پوشه ، زمان بازکردن فایل افزایش یابد ، کارایی پایگاه داده کاهش می یابد .

3) میزان فضای دیسک ، تعداد جدول های پایگاه داده را تحت تاثیر قرار می دهد.

آموزش رایگان فتوشاپ:

کاربرد ابزار Healing Brush در فتوشاپ

پس از این که پایگاه داده را ایجاد کردید باید جدول هایی را در آن ایجاد کنید تا اطلاعات را در آن ها ذخیره نمایید . برای ایجاد جدول از دستور create table  به صورت زیر استفاده می شود:

create table tname

field1 datatype)

field2 datatype

fieldn datatype

;(

در این دستور ، tname  نام جدول ، field1  تا fieldn  اسامی فیلد های (ستون های) جدول و datatype  یکی از انواع موجود در MySQL است که نوع داده ی فیلدها را تعیین می کند. توجه کنید که نام و نوع فیلد صفات فیلد محسوب می شوند . فیلدها غیر از این صفات ، صفات دیگری نیز دارند که به شرح آن ها می پردازیم :

1- صفات NOT NULL,NULL  

صفت  NULL  مشخص می کند که هنگام ورود داده ها به جدول فیلدی با این صفت می تواند خالی باشد صفت NOT NULL  مشخص می کند که هنگام ورود داده ها به جدول ، فیلدی با این صفت نمی تواند خالی باشد . نمونه ای از اعلان فیلد با صفت NOT NULL  به صورت زیر است:

field int unsigned not null

معنایش این است که ستون Field1 از نوع int بدون علامت است و در هیچ سطری از جدول ، این ستون نمی تواند خالی (تهی) باشد اگر به جای not null  از صفت null استفاده شود، معنایش این است که این فیلد می تواند خالی باشد.

2- صفت auto_increment:

اگر این صفت برای فیلدی در نظر گرفته شود. معنایش این است که هنگام اضافه کردن رکوردی (سطری ) به جدول ، مقداری برای آن تعیین نشود، MySQL به طور خودکار مقدار منحصر به فردی را برای آن تولید می کند . توجه کنید که فقط یکی از فیلد های هر جدول می تواند دارای این صفت باشد . به عنوان مثال ، ستون field1 را به صورت زیر اعلان می کنیم :

field 1 int unsigned not null auto_increment
3- صفت کلید اصلی:

فیلد یا فیلد هایی از جدول را می توان به عنوان کلید اصلی در نظر گرفت . این کار با واژه primary Key

انجام می شود . هیچ دو رکوردی (هیچ دو سطری ) از جدول نمی توانند دارای مقدار یکسانی در فیلد کلید باشند اگر field1 را با صفت primary key تعریف کنیم خواهیم داشت:

field1 int unsigned nut null auto_increment primary key
4- صفت binary:

این صفت فقط با فیلد هایی از نوع varchar, char به کار می رود و موجب می شود آن فیلد ها نسبت به حروف حساس باشند تعریف field2 را به صورت binary ببینید:

field2 char[20] binary
5- صفت default:

این صفت ، مقدار اولیه ای را برای فیلد در نظر می گیرد و به صورت زیر قابل استفاده است .

‘default ‘default_value

Default_value مقداری است که به عنوان مقدار اولیه فیلد در نظر گرفته می شود . به عنوان مثال ، تعریف field3 را ببینید:

‘field3 mediumint(5) default’0

این فیلد از نوع صحیح متوسط با مقدار اولیه صفر منظور می شود.

معرفی سایت های خارجی:

https://php.net

https://php.org

https://laravel.com

https://php-fig.org

مثال :

ایجاد یک جدول نمونه در پایگاه داده ی publisher

می خواهیم جدولی به نام books را با ساختاری مانند جدول پایین به پایگاه داده ی publisher اضافه کنیم .

فیلد های جدول books
نام فیلد نوع فیلد شرح
isbn char(13) isbn کتاب
title char(25) عنوان کتاب
author char(25) نویسنده کتاب
price int قیمت کتاب
pdate date تاریخ انتشار

برای حل این مثال ، مراحل زیر را دنبال کنید:

1 پنجره ی SQL را باز کنید.
2 دستور زیر را اجرا کنید تا پایگاه داده ی publisher باز شود:
use publisher
3 دستور زیر را اجرا کنید تا جدول books با فیلدهای مورد نظر ایجاد شود:
create table books

(isbn char(13) not null primary key

author char(25)

title char(25)

price int

pdate date

با اجرای این دستور ، جدولی به نام books در پایگاه داده ی publisher ایجاد می شود.

اگر جدول پایگاه داده ای فعلا وجود داشته باشد و سعی کنیم با دستور table create آن را دو باره ایجاد کنیم ، با پیام خطا مواجه خواهیم شد . به عنوان مثال با دستور زیر جدولی به نام pub با فیلدی به نام memo از نوع text به پایگاه داده ی publisher اضافه می شود:

;create table pub(memo text)

اکنون دوباره همان دستور را برای ایجاد جدول pub صادر می کنیم . این بار با خطا مواجه خواهیم شد.

اگر نخواهید با این پیام مواجه شوید، می توانید از بخش if not exists در دستور create table استفاده نمایید. در این صورت اگر جدول مورد نظر وجود نداشته باشد، ایجاد می شود، وگرنه پیام خطایی صادر نخواهد:

;create table if not exists pub(memo text)

مشاهده اسامی جدول های پایگاه داده :

برای این که ببینید چه جدول هایی در یک پایگاه داده وجود دارند ، از دستور show tables استفاده کنید. قبل از اجرای این دستور باید پایگاه داده ی مورد نظرتان را باز کنید .

مثال

مشاده جدول های پایگاه  داده ی publisher

برای حل این مثال مراحل زیر را انجام دهید:

1 پنجره ی SQL را باز کنید:
2 دستورات زیر را اجرا کنید.
;use publisher

;show tables

3 اکنون نتیجه به صورت زیر ظاهر می شود:
tables_in_publisher

books

pub

کسب اطلاعاتی راجع به جدول ها :

با استفاده از دستور describe می توانید اطلاعات مفیدی راجع به جدول ها کسب کنید . این اطلاعات شامل نام فیلد ها نوع فیلد ها ، نوع فیلد ها و سایر صفاتی است که در هنگام تعریف جدول تعیین شده است . این دستور به صورت زیر قابل استفاده است:

;describe tname

Tname نام جدولی است که می خواهید اطلاعاتی راجع به آن کسب کنید.

مثال

کسب اطلاعاتی راجع به جدول books از پایگاه داده ی publisher

برای حل این مثال مراحل زیر را انجام دهید:

1 پنجره ی SQL را باز کنید.
2 دستورات زیر را اجرا کنید:
use publisher

describe books

3 اکنون نتیجه ظاهر می شود.
tables_in_publisher

books

pub

برگرفته از :

کتاب آموزش گام به گام (PHP)

دکتر عین الله جعفر نژاد قمی

پاسخ به سوال دوستان :

شاید تاکنون به این فکر کرده باشین که چرا باید برای کسب و کار خود وبسایت داشته باشین ؟

دلیل اینکه می‌گوییم باید سایت داشته باشید این آمار است. توجه کنید که ۸۱٪ از افراد قبل از

تصمیم گیری در مورد خرید و فروش در یک کسب وکار یا خدمات، در اینترنت تحقیق می کنند.

یعنی ۲۵.۹۲ میلیون نفر هستند که مشاغل را به صورت آنلاین جستجو می کنند. با این وجود ۴۶% کسب و کارها فکر می‌کنند نیاز به وب سایت ندارند.

توجه داشته باشید که جهان به سمت دیجیتالی شدن پیش می‌رود و نداشتن وب سایت

برای یک شرکت یا هر کسب و کاری، به منزلۀ جا ماندن از گردونۀ روزگار است.

برای اطلاعات بیشتر با همکاران ما در شرکت آراز پردازش در ارتباط باشید

آدرس ایمیل:  info@arazpardazesh.com

اینستاگرام شرکت:   https://instagram.com/araz_pardazesh_kla

تماس با ما:     https://arazpardazesh.com/contact

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

18 − شانزده =