آموزش HTML: اشیای موجود در جاوا اسکریپت(بخش دوم)

آموزش HTML

اشیای موجود در جاوا بخش دوم

سلام  خدمت همراهان عزیز روزهای فرد با آموزش زبان برنامه نویسی (HTML) همراه شما هستیم. برای اطلاعات بیشتر به مقاله ی هفته ی قبل مراجعه فرمایید .

Application of scripting languages ​​in HTML

در مقاله قبلی شرح مختصری از اشیای جاوا اسکریپت پرداختیم . دانستیم که هرشی در جاوا اسکریپت دارای اعضا داده ای است که آنها را خاصیت می نامیم و دارای توابعی است که آنها را متد می نامیم . در این مقاله ادامه اشیای جاوا اسکریپت را بیان می کنیم.

عنوان آموزش امروز:

اشیای موجود در جاوا اسکریپت (بخش دوم)

خواص شی Math:

E پایه الگوریتم طبیعی است (تقریبا 718/2)

LN2 لگاریتم طبیعی 2 است (تقریبا 693/0)

LN10 لگاریتم طبیعی 10 است (تقریبا 302/2)

LOG2E مقدار لگاریتم پایه دو e(442/1)

LoG10E مقدار لگاریتم پایه ده e(434/0)

PI عدد است (14159/3)

SQRT2  ریشه دوم عدد 2 (4142/1)

متد های جبری شی Math:

Acos(num) . آرک کسینوس یک عدد را برحسب رادیان محاسبه می کند .

Asin(num). آرک سینوس یک عدد را برحسب رادیان محاسبه می کند .

Atan(num) . آرک تانژانت یک را برحسب رادیان محاسبه می کند .

Cos(num) . کسینوس یک زوایه را محاسبه می کند.

Sin(num) سینوس یک زوایه را محاسبه می کند .

Tan(). تانژانت یک زاویه را محاسبه می کند .

متد های آماری و لگاریتمی شی Math:

exp(num) . عدد e را به توان num می رساند.

Log(num) . لگاریتم طبیعی عدد num را محاسبه می کند .

Max(num1,num2). بزرگترین مقدار num1 و mum2 را بر می گرداند.

Min(num1,num2). کوچکترین مقدار mum2,num1 را بر می گرداند.

متد های گرد کردن و محاسباتی شی Math:

abs(num). قدر مطلق num را محاسبه می کند

Ceil(num). نزدیکترین عدد صحیح بزرگتر از num را برمی گرداند .

Floor(num). نزدیکرین عدد صحیح کوچکتر از num را بر می گرداند .

Pow(num1,num2). عدد num را به توان num2 می رساند .

Round(num). نزدیکترین عدد صحیح به num را بر می گرداند.

Sqrt(num) . جذر عدد num را بر می گرداند .

Random(). یک عدد تصادفی بین 0و1 را بر می گرداند .

این مطلب رو هم بخون:

مروری بر جاوا اسکریپت در HTML

شی Date: با استفاده از این شی می توان به راحتی با ساعت و تاریخ کار کرد . متدهای این شی عبارتند از :

setDate(d). روز شی Date را تعیین می کند. d باید عددی بین ۱ تا ۳۱ باشد.

setMonth(m). ماه شی Date را تعیین می کند. که از ۰ تا ۱۱ است.

setYear(y). سال شی Date را تعیین می کند. y یک عدد صحیح بزرگتر از 1900 است.

setTime(time). زمان شی Date را مشخص می کند.

sethour(h). ساعت را تنظیم می کند. setSecond(S) ثانیه را تنظیم می کند و setMinute(M) دقیقه را تنظیم می کند.

()getDate. روز شی Date را بر می گرداند.

()getMonth. ماه شی Date را بر می گرداند.

()getYear. سال شی Date را بر می گرداند.

()getTime. زمان شی Date را بر می گرداند.

()getHour و ()getMinute و ()getSecond به ترتیب ساعت ، دقیقه و ثانیه را بر می گرداند.

مطالب مفید:

آموزش وارد کردن جداول در HTML

شی Window. شی Window پنجره فعلی مرورگر را مشخص می کند . اگر چندین پنجره باز باشند یا از فریمها استفاده گردد ممکن است بیش از یک شی پنجره داشته باشند . از نامهای مستعار زیر می توان استفاده کرد:

Self. پنجره فعلی را مشخص می کند پنجره ای است که حاوی سند فعلی جاوا اسکریپت است .

top. پنجره فعلی را مشخص می کند (اگر چندین پنجره باز باشند)

Parent. پنجره ای است که فریم ها را در بر می گیرد هر فریم شی در زیر parent است .

آرایه frames. حاوی شی پنجره برای هر فریم است از طریق parent.frame(0) تا تعداد فریم ها قابل دستیابی اند.

شی پنجره دارای سه شی فرزند است:

شی Location . محل (URL) سند نمایش داده شده در پنجره را ذخیره می کند.

شی Document. حاوی خود صفحه وب است .

شی History. لیستی از سایتها یی را که قبل یا بعد از سایت فعلی دیه شده اند مشخص می کند.

متد های شی پنجره

(message)alert. پیام message را در یک پنجره چاپ می کند

()Back. کاربر را به URL قبلی می برد.

()Close. پنجره را می بندد.

Confirm(message). پیام ()message را با دو دکمه OK و Cancel نمایش می دهد.

find([string],[true,false],[true,false]) . عبارت string را در رشته جستجو می کند اولین آرگومان مشخص می کند که

آیا جستجو باید به حروف کوچک و بزرگ حساس باشد یا خیر پارامتر دوم مشخص می کند . جستجو به طرف انتها پنجره صورت گیرد یا ابتدای پنجره .

()forward. کاربر را به URL قبلی می برد .

()home. کاربر را به صفحه اصی می برد .

url.navigator(url) . را در پنجره باز می کند .

وب سایت های مفید:

https://html.com

()print. محتویات فریم یا پنجره را چاپ می کند .

Prompt(message,response). پیام Message در پنجره ای با ورودی متن ظاهر می شود . مقدار response به عنوان

گزینه ای در ورودی قرار می گیرد . این متد ورودی کاربر را بر می گرداند.

شی Location. این شی حاوی اطلاعاتی راجع به URL فعلی است که در پنجره نمایش داده شده است . خواص این شی عبارتند از :

Protocol . رشته ای حاوی پروتکل URL است .

hostname. نام میزبان را مشخص می کند .

Port. پورت ارتباطی را مشخص می کند .

host. ترکیبی از نام میزبان و پورت است.

pathname. دایرکتوری را برای یافتن سند در میزبان مشخص می کند.

hash . نام پیوندی در سند است .

target. صفت TARGET مربوط به پیوندی را مشخص می کند که منجر به محل فعلی شده است .

query . رشته تقاضا را مشخص می کند .

href. کل URL را مشخص می کند .

متد های شی Location:

reload. سند را دوباره برداشت می کند .

url.replace(url) را به جای عنصر قبلی در لیست سابقه (history) قرار می دهد.

شی History. این شی حاوی اطلاعاتی راجع به URL هایی است که قبل و بعد از URL فعلی پنجره مشاهده شی History . این

شی حاوی اطلاعاتی راجع به URL هایی است که قبل و بعد از URL فعلی پنجره مشاهده می شوند . خاصیت length آن تعداد

عناصر این لیست را مشخص می کند . متدهای این شی عبارتند از :

back . به URL قبلی می رود (در لیست سابقه)

()Forward . به URL بعدی می رود.

go(L) . سندی در لیست سابقه را باز می کند که در محل L قرار دارد.

شی  Document . این شی سند فعلی موجود در پنجره را مشخص می کند این شی حاوی چند شی فرزند است که عبارتند از :

Document.forms. آرایه ای است که به ازای هر فرم موجود در سند یک عنصر دارد . از طریق نام فریم ها نیز می توان به

فرم ها مراجعه کرد ، مثل document.regform . عناصر فرم اشیای فرزند شی فرم هستند.

document.links . آرایه ای است که عناصر آن پیوند های موجود در سند فعلی اند.

document.anchors. آرایه ای است که عناصر آن َAnchor های موجود در آرایه اند .

document.image . آرایه ای است که به ازای هر تصویر موجود در سند یک عنصر دارد.

document.applets . آرایه ای است که حاوی مراجعت به اپلت های جاوا است .

متد های شی Document :

() CaptureEvents . تمام رویداد ها را در پنجره قرار می دهد.

()CIear . پنجره سند را پاک می کند.

() Close. پنجره سند را می بندد.

Open(mimetype) . جریانی را باز می کند که متد های ()write و() writeln می توانند در پنجره سند بنویسند .

imetype رشته ای اختیاری است و نوع سند را مشخص می کند.

()Write. متن و HTML مورد نظر را در سند می نویسد.

writeIn متن و HTML مورد نظر را در سند می نویسد و سطر جاری را در می کند.

شی Navigator . این شی حاوی اطلاعاتی راجع به نسخه مرورگر فعلی است . خواص این شی عبارتند از :

appCodeName. رشته ای است که نام کد مرورگر را مشخص می کند.

appName. نام کامل مرورگر را مشخص می کند.

appVersion. شماره نسخه مرورگر را مشخص می کند .

PlugIns. آرایه ای است که حاوی اطلاعاتی راجع به برنامه های اتصالی است .

memtype. آرایه ای است که برای هر نوع MIME موجود دارای یک عنصر است .

ایجاد شی :

در جاوا اسکریپت به سه طریق می توان شیئی را ایجاد یا به آن مراجعه کرد:

new. برای ایجاد شی جدید به کار می رود.

this. برای مراجعه به شی فعلی به کار می رود . this می تواند در تابع سازنده شی یا روال رویداد به کار گرفته شود.

With. یک شی را برای مجموعه ای از دستورات انتخاب می کند . خواصی که فاقد مراجعات کامل به یک شی هستند به این شی مراجعه می کنند.

برای ایجاد شی جدید نیاز به تابع سازنده شی است . این تابع با استفاده از this به خواص شی مقدار می دهد:

}function Name(first,last)

this.first = first

this last = last

{

سپس با استفاده از دستور new می توان شی جدیدی ایجاد کرد:

(“ali = new Name (“ali”, ” ahmad

برگرفته از :

کتاب راهنمای جامع (HTML, BHTML, XML)

دکتر عین الله جعفر نژاد قمی

پاسخ به سوال دوستان :

شاید تاکنون به این فکر کرده باشین که چرا باید برای کسب و کار خود وبسایت داشته باشین ؟

دلیل اینکه می‌گوییم باید سایت داشته باشید این آمار است. توجه کنید که ۸۱٪ از افراد قبل از

تصمیم گیری در مورد خرید و فروش در یک کسب وکار یا خدمات، در اینترنت تحقیق می کنند.

یعنی ۲۵.۹۲ میلیون نفر هستند که مشاغل را به صورت آنلاین جستجو می کنند. با این وجود ۴۶% کسب و کارها فکر می‌کنند نیاز به وب سایت ندارند.

توجه داشته باشید که جهان به سمت دیجیتالی شدن پیش می‌رود و نداشتن وب سایت

برای یک شرکت یا هر کسب و کاری، به منزلۀ جا ماندن از گردونۀ روزگار است.

برای اطلاعات بیشتر با همکاران ما در شرکت آراز پردازش در ارتباط باشید

آدرس ایمیل:  info@arazpardazesh.com

اینستاگرام شرکت:   https://instagram.com/araz_pardazesh_kla

تماس با ما:     https://arazpardazesh.com/contact

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × یک =